EURIPIDES

EURIPIDES 2017

Předmětem řešení projektu je podpora vzniku nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zapojení českých řešitelských týmů v mezinárodních konsorciích v programu EUREKA.

Aktivity projektu jsou směřovány jak na zvyšování informovanosti odborné průmyslové veřejnosti, tak na následnou informativní a metodickou podporu potenciálním českým zájemcům o účast v programu EUREKA, klastrových projektech i projektech EUROSTARS.

Příjemcem projektu je BIC Ostrava s.r.o. Asociace výzkumných organizací je dalším účastníkem projektu. Jeho hlavním obsahem práce jsou propagační a publikační aktivity zaměřené na informovanost veřejnosti o projektu EURIPIDES a získávání nových projektů jak v jeho rámci, tak obecně v rámci programu EUREKA.

Podrobné informace o projektu a jeho řešení jsou uvedeny na stránkách http://euripides.bicova.cz .

CO JE EUREKA?

Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Program EUREKA vznikl v roce 1985 v Paříži. Nyní sdružuje 39 členů, včetně Komise Evropské unie. Členské státy jsou následující: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie. Některé další země mají statut přidruženého členství. Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země.

Klíčovou výhodou programu EUREKA je jeho flexibilita a orientace na výsledky. Plány a projekty jsou průběžně přizpůsobovány v reakci na rychle se měnící technologické prostředí a požadavky trhu.

Podrobnější informace naleznete na domovské stránce programu EUREKA.

Klastrové projekty EUREKA

Síť členských států programu EUREKA vytváří zázemí na podporu spolupráce průmyslových podniků s možností rychlého uplatnění výsledků jejich výzkumné a vývojové činnosti ke komerčnímu využití a také podporuje evropské strategické projekty, tzv. klastrové projekty programu EUREKA, které jsou řízeny konsorcii průmyslových podniků.

Klastry sdružují malé i velké společnosti spolu s výzkumnými ústavy a vysokými školami, které sdílejí rizika a přínosy inovací. Zaměřují se na rozvoj a komerční využití nových technologií. Jejich cílem je zajistit, aby si Evropa udržela svou vedoucí pozici na světovém trhu.
Každý klastr má vymezeny nejdůležitější strategické oblasti. Specifické cíle klastrů jsou dosahovány prostřednictvím výsledků jednotlivých projektů.

 

 

Kategorie Projekty.