Evropské dny pro výzkum a inovace

Evropské dny výzkumu a inovací jsou každoroční stěžejní událostí Evropské komise, která sdružuje tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a občany, aby diskutovali a formovali budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

Základní informace naleznete zde. Registrace bude spuštěna začátkem září.

Kategorie Aktuality, Blog.