Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům. Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou šoky objevující  se na celém světě. Jsou stejně naléhavé a ohrožují naše zdraví a dobré životní podmínky. V příštích dvou letech se očekává, že vlády po celém světě utratí přibližně 10 bilionů EUR vypůjčených od budoucích generací, aby reagovaly na krizi COVID-19. Nastal čas chránit klima a přírodu a nasměrovat tyto výdaje do přestavby společnosti v souladu s Evropskou zelenou dohodou.

Dennodenní rozhodnutí každého z nás

Mohlo by se zdát, že mnoho řešení potřebných k zotavení po pandemii COVID-19 a v boji proti změně klimatu závisí hlavně na vládních opatřeních – hodně však závisí také na každodenních rozhodnutích každého z nás. Pakt o změně klimatu využije potenciál opatření jednotlivců i společenství pro zotavení Evropy.  Evropská komise zahájila na konci roku 2020 Evropský pakt o změně klimatu – celoevropskou iniciativu vyzývající obyvatele, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a budování zelenější Evropy. Jako součást Evropské zelené dohody nabízí Pakt o změně klimatu prostor pro každého, aby sdílel informace, debatoval o klimatické krizi a jednal o ní, a aby byl součástí stále rostoucího evropského hnutí za změnu klimatu.

Vědecky podložené a spolehlivé informace

Evropský pakt o změně klimatu poskytuje prostor lidem ve všech oblastech života, aby se mohli spojit a společně vyvíjet a implementovat řešení v oblasti klimatu, velká i malá s využitím sdílení nápadů a vzájemným inspirováním. Pakt je otevřenou, inkluzivní a vyvíjející se iniciativou v oblasti klimatu, vyzývá regiony, místní komunity, průmysl, školy a občanskou společnost ke sdílení informací o změně klimatu a zhoršování životního prostředí a o tom, jak tyto existenční hrozby řeší. Prostřednictvím online platformy a dialogů a výměn s občany bude posíleno spojení mezi digitální a zelenou transformací. Cílem Paktu o klimatu je pomoci šířit vědecky podložené informace o opatřeních v oblasti klimatu a poskytnout praktické rady pro každodenní život. Bude podporovat místní iniciativy a podněcovat avizovaná opatření v oblasti klimatu jednotlivci nebo kolektivy, což pomůže mobilizovat podporu a účast

V počáteční fázi bude pakt upřednostňovat aktivity zaměřené na čtyři oblasti, které nabízejí okamžité výhody nejen pro klima a životní prostředí, ale také pro zdraví a pohodu občanů, které zahrnují mobilitu, dovednosti a efektivní budovy.

Ambasadoři Klimatického paktu

Pakt má otevřený mandát a jeho rozsah se bude vyvíjet na základě myšlenek a příspěvků lidí a organizací, které se stanou jeho součástí. Akce každoročního klimatického paktu spojí účastníky, aby se podělili o své zkušenosti a znalosti. Komise rovněž vyhlásila otevřenou výzvu pro obyvatele  a organizace, aby se stali Ambasadoři  Paktu o klimatu. Ambasadoři Klimatického paktu budou příkladem a zapojí své komunity do opatření v oblasti klimatu.. Postavením a přijetím opatření mají komunity moc tlačit na lídry společností, kteří  jsou odpovědni za většinu globálních emisí na světě.

Počítejte s námi – Count Us In

Evropský pakt o změně klimatu je součást Evropské zelené dohody a   spojuje své síly s globální kampaní v oblasti klimatu Počítejte s námi – Count Us In (https://countdown.ted.com), která má mobilizovat milionů lidí v celé EU, aby podnikli konkrétní kroky ke snížení znečištění uhlíkem a akceleroval snížení znečištění. Webová platforma nabídne evropským občanům způsob, jak učinit praktická a účinná opatření v oblasti změny jedním nebo více „kroky“ ke snížení vlastní uhlíkové stopy, od pěší chůze a cykloturistiky nebo omezení plýtvání potravinami až po izolaci domu za účelem úspory energie.  Jednotlivé kroky bude počítat globální agregátor Count Us In, dohromady  s miliony dalších kroků podnikaných lidmi i společnostmi po celém světě. Ambici kampaně Count Us In  – je mobilozovat nejvíce stakeholderů, aby podnikli konkrétní kroky v oblasti změny klimatu. Count Us In je komunita lidí a organizací podnikajících praktické kroky k ochraně toho, co milují, před změnou klimatu, než bude příliš pozdě. Posláním Count Us In v příštím desetiletí, inspirovat 1 miliardu lidí k významnému snížení jejich znečištění uhlíkem a vyzvat vůdce, aby jednali odvážně a zajistili globální změnu systému. Spojuje sport, obchod, víru, mládež a občanskou společnost s cílem chránit to, co máte rádi, provádět důležité změny, přispívat k něčemu většímu. Individuální opatření mohou mít významný dopad: pokud jedna miliarda lidí přijme konkrétní opatření ve svém životě, může snížit až 20% celosvětových emisí uhlíku

  1. prosince 2020 bývalý mistr světa Formule 1 a podnikatel v oblasti udržitelnosti Nico Rosberg, bývalý šéf OSN v oblasti klimatu Christiana Figueres a výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans zahájili spolupráci na klimatickém paktu. Součástí partnerství bude spuštění vícejazyčné verze platformy Count Us In v létě 2021, kterou mohou města, školy, komunitní skupiny a jednotlivci v celé EU přizpůsobit a využít ji k podniknutí kroků v boji proti změně klimatu

Převzato od http://www.rostlinyprobudoucnost.eu/ctprb/

 

Kategorie Aktuality, Blog.