Evropský plán zelené obnovy: Je Česká republika připravena?

jménem portálu EURACTIV.cz bychom Vás rádi pozvali na diskusní setkání se stakeholdery na téma Evropský plán zelené obnovy: Je Česká republika připravena?, která se uskuteční dne 15. září 2020 od 17.30 do 19.30 v Braunově domě, Karlovo náměstí 24, Praha 1.

Akce má uzavřený charakter a účast je pouze na pozvání. Jejím cílem je podpořit diskusi mezi relevantními organizacemi nad tématy spojenými s evropským plánem zelené obnovy. Klíčovými otázkami bude pokrok při přípravě národního plánu investic a reforem, který musí členské státy včetně ČR na podzim předložit Evropské komisi, investiční priority a existence konkrétních projektů, na něž mohou být finanční prostředky využity.

Akce je určena zástupcům odpovědných orgánů veřejné správy a samosprávy, průmyslových a podnikatelských svazů a asociací, finančních institucí, neziskového sektoru, akademických institucí apod.

Pořadatelem akce je portál EURACTIV.cz ve spolupráci s EY a European Climate Foundation.

Pro registraci na akci vyplňte, prosím, následující formulář: https://bit.ly/2QIMyBp. Vzhledem k diskusnímu charakteru akce upřednostňujeme Vaši osobní účast. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, bude účastníkům umožněno připojit se prostřednictvím online streamu. Odkaz pro sledování online streamu Vám zašleme v návaznosti na Vaší registraci na akci.

Kategorie Aktuality, Blog.