GDPR ‒ rok poté

GDPR ‒ rok poté, tak se jmenoval seminář, které uspořádalo sdružení CESNET. Název mohl naznačovat, že seminář bude hodnotit situaci po zavedení GDPR. Avšak řešila se aktuální témata jako vědecká data, která je potřeba dál diskutovat a rozvíjet s přihlédnutím ke zkušenostem z prvního roku účinnosti nařízení GDPR.

CESNET již tradičně organizuje odborná setkání předních expertů o aktuálních tématech v oboru síťových technologií. Problematika GDRP, která se dotýká celé společnosti, do tohoto záměru logicky zapadá. Na akci vystoupili specialisté sdružení CESNET, brněnské Masarykovy univerzity i další odborníci.

Seminář zahájila Soňa Matochová z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zrekapitulovala důvody, jež vedly k zavedení GDPR, a principy, na nichž bylo konstruováno. Vyzdvihla přínos GDPR, který spočívá ve zvýšeném standardu pro práci s informacemi.

Jan Kolouch ze sdružení CESNET vystoupil v dopoledním i odpoledním bloku a své přednášky nazval „GDPR jako zaklínadlo na vše“ a „GDPR a technická data“. Klíčovým tématem prvního vystoupení byla digitální stopa. Odpoledne Jan Kolouch mimo jiné připomněl, že neexistuje jednoduché řešení spočívající v najmutí si „GDPR guru“.

Vědecká data ve vztahu k GDPR řešil ve svém příspěvku Petr Holub z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.  Je to velmi aktuální a diskutované téma. Proto byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců vysokých škol  v rámci projektu CRP GDPR (Centralizované rozvojové projekty VŠ), kteří připravili společnou metodiku, v níž řeší celý životní cyklus vědeckých dat a přicházejí s obecnými doporučeními.

Dvě přednášky si na seminář připravil Jakub Míšek z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity. Nejdříve se zaměřil na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Odpoledne se zabýval tématem souhlasu s užitím dat informačních služeb. Podle něj je nezbytné přijít s přesným textovým výkladem zákona, který by vycházel ze širokého záběru

Václav Stupka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity řešil otázku DPIA ‒ činností spočívajících v posouzení vlivu zpracování dat na ochranu osobních údajů.

Celodenní program semináře uzavřel Miroslav Bartošek z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který představil výsledky projektu CRP – GDPR. Zapojilo se do něj všech 26 veřejných vysokých škol.

Jak vyplynulo ze všech vystoupení i z diskuse, GDPR je během na dlouhou trať. Shodli se na tom všichni přednášející. Je jasné, že i za další rok bude o čem debatovat. Třeba na podobné platformě, jakou vytvořil seminář GDPR ‒ rok poté, který připravilo sdružení CESNET.

Jednotlivé prezentace a záznamy najdete na webu semináře

Kategorie Aktuality, Blog.