INFORMAČNÍ DEN K JARNÍM VÝZVÁM PROGRAMŮ EUROSTARS-3 A INTER-EUREKA

Technologické centrum Praha a MŠMT
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
pondělí 13. března 2023, od 9:30 do 11:30 hod.

Podpořte zahraniční expanzi firmy přes mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.
Jste inovativní malá nebo středně velká firma? Zapojte se do mezinárodního projektu zaměřeného na výzkum a vývoj nových produktů, procesů a služeb určených ke komercializaci. Nebo posuďte životaschopnost Vaší inovace a obchodních ambicí na mezinárodních trzích – zpracujte projekt, jehož výstupem je studie proveditelnosti. Seznamte se s programy EUREKA, které zastřešují největší veřejnou síť pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy s vlastním výzkumem a vývojem a s mezinárodními ambicemi.


Podmínkou účasti je registrace.

Kontakt: Barbora Vacátková, vacatkova@nulltc.cz, 608 945 599

Kategorie Aktuality, Blog.