Inovační podnikání a transfer technologií 4/2021

V letošním roce připravila Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se sdružením CzechInno a se svými tuzemskými a zahraničními členy a partnery po osmadvacáté INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací
v ČR, 7.–10. 12. 2021.
S ohledem na aktuální situaci COVID19 doporučil Programový a organizační výbor INOVACE 2021 tuto významnou akci v oblasti inovačního podnikání v ČR nekonat, připravený program (sympozium, výstava) uskutečnit v roce 2022 v rámci INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6.–9. 12. 2022.
Témata plánovaných a připravených vystoupení jsou uveřejněna v tomto čísle časopisu, případně budou v dalších číslech. Dále doporučil vyhodnotit letošní 26. ročník soutěže o cenu Inovace roku 2021 a ocenění předat v průběhu roku 2022.
Soutěž o Cenu Inovace roku 2021 pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana ve svém 26. ročníku opět potvrzuje, že inovační produkty (výrobky, postupy, služby) je potřeba zařadit mezi výsledky VaVaI a vykazovat je v rámci RIV.
Zkušenosti uplynulých 26 ročníků v období 1994–2019 potvrzují potřebu pořádat tuto akci prezenčně s osobními setkáními

Celé číslo je k dispozici ZDE

Kategorie Aktuality, Blog.