Jak nechat výzkum pracovat za Vás

On-line konference představila nový digitální nástroj pro podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů – MAPAVIN. Jedná se o první nástroj svého druhu v ČR, který je pro cílené vyhledání výzkumné nabídky v době COVID-19 nenahraditelný. Pro podnikatele i výzkumné organizace je možné se registrovat a využít tak výhody nástroje pro získání spolupráce.

Konferenci zahájil Martin Frélich, ředitel VÚPI. Následoval Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací, z.s., který zdůraznil nezbytnost nových technologií, produktů a procesů pro české podniky v době krize související s pandemií COVID-19. Dále v úvodu vystoupil Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR, který zdůraznil potřebu držet krok s EU, podporovat vznik nových firem a transfer technologií. Prezentaci aktivit MPO v oblasti výzkumu a vývoje (dále jen VaV) přednesl ředitel odboru Martin Švolba.

Mapavin nabízí pro výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Samotný webový nástroj a výhody pro podnikatelské subjekty představili ve svém vystoupení Matěj Mareš a paní Dagmar Doleželová; která zdůraznila výhody, které nástroj přináší výzkumným organizacím.

Portál MAPAVIN a konference je podpořena z projektu „Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou“, který je realizován s podporu TAČR. Hlavním řešitelem projektu je Jan Nedělník, který projekt a jeho řešení představil. Rozsah dat prezentovaný v rámci aplikace byl sestaven na základě předchozího výzkumu a konzultací se zástupci podnikové i výzkumné sféry s cílem zajistit relevantní informace pro podniky při respektování postupů na výzkumných organizacích. Důraz je položen na prezentaci konkrétních výzkumných pracovišť, výzkumných programů a především kapacit (výzkumných, strojních, přístrojových, laboratorních) výzkumu využitelných v podnikové sféře.

Marie Kubáňková představila také druhý výstup projektu – Metodiku, kterou může podnikatelský subjekt využít ke zlepšení řízení VaV tak, aby tato činnost byla zcela v souladu s jeho strategickými cíli, přispěla k udržení, resp. růstu jeho konkurenceschopnosti a její přínos bylo možné hodnotit.

V druhém bloku, který byl orientován na praktické zkušenosti, vystoupili Tomáš Kubala (výkonný ředitel INDUSTRY CLUSTER 4.0) a Michal Zemko (výkonný ředitel COMTES FHT) se svými zkušenostmi s navázáním spolupráce v oblasti VaV mezi výzkumnými organizacemi a firmami. Paní Jana Klementová z RRA Plzeňského kraje představila možnosti spolupráce a podpory v regionech.

Tisková zpráva ke stažení je k dispozici ZDE

 

Kategorie Aktuality, Blog.