Konference Implementace Metodiky 17+ v Praze 15. října 2019

Rada pro výzkum, vývoj a inovace si Vás dovoluje pozvat na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci ČVUT v Praze dne 15. října 2019  od 13 do 18 hodin.
Adresa místa konání: ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6 – místnost červená posluchárna B-246.

Úvodního slova se ujmou zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák, dr. Baran a ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR Ing. Marek. Praktickou stránku hodnocení Vám představí pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace dr. Miholová, dr. Nekorjak, dr. Majer a Ing. Rulíková. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let přednesou předsedové Odborných panelů. Jako vždy bude prostor pro diskuzi a Vaše dotazy.
Máte-li zájem se zúčastnit, prosíme o Vaši registraci na e-mailovou adresu konference.rvvi@nullvlada.cz  pozvánku a program konference Vám zašleme v následujících dnech.

 

Kategorie Aktuality, Blog.