Návštěva u nového člena: Výzkumný ústav veterinární, v. v. i.

Novým členem AVO se stal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., který se primárně zaměřuje na oblast veterinární medicíny infekčních a neinfekčních onemocnění hospodářských zvířat, včetně zachování a zlepšování jejich zdravotního stavu. Jedním z mnoha úspěšně se rozvíjejícími směry výzkumu lze zařadit např. vývoj technologie sublinguální vakcinace, který umožňuje konkrétní vakcínu vpravit do těla zvířete (člověka) bez použití injekční stříkačky za využití mukoadhezivního filmu na bázi nanovláken, který se aplikuje na sliznici pod jazyk.

Dalším směrem je například projekt programu MPO Trio, na kterém ústav úspěšně pracuje se společností Bioveta a.s., který se zabývá vývojem vakcíny proti viru klíšťové encefalitidy u psů a ovcí. Dalším zajímavým tématem je studium a vývoj probiotických preparátů, které mohou zlepšovat zdravotní stav hospodářských zvířat, a tím přispívat ke snížení spotřeby užívání antibiotik u zvířat a vést ke zvýšení úrovně bezpečnosti potravin pro spotřebitele.

VÚVeL se velmi aktivně zapojuje do národních i mezinárodních výzkumných projektů. Právě otázka budoucí spolupráce na přípravě nových výzkumných projektů, zapojení se do mezinárodních konsorcií a prezentace výzkumné organizace v rámci AVO byla hlavním tématem prvního společného setkání. AVO zastupovala Dagmar Doleželová, MBA.

Kategorie Aktuality, Blog.