European Green Deal

Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyen představila svůj tým a novou strukturu příští Evropské komise.
Nová Komise bude odrážet priority a ambice stanovené v politických pokynech. Komise je strukturována dle cílů, které stanovila předsedkyně Evropského parlamentu von der Leyen.
“Jádrem naší práce je potřeba zabývat se změnami klimatu, technologie a demografie, které mění naše společnosti a způsob života. Stávající pravomoci samy klesají novými cestami. Objevují se a upevňují se nové síly. To v mnoha komunitách po celé Evropě zanechalo pocit neklidu a úzkosti. EU musí vést k přechodu na zdravou planetu a nový digitální svět. Může to však dosáhnout pouze spojením lidí a upgradováním naší jedinečné sociální tržní ekonomiky tak, aby vyhovovala dnešním novým ambicím.”
AVO je členem BIO HUB, který reflektuje na novou Evropskou strategii bioekonomiky, která chce efektivněji využívat obnovitelných zdrojů a která reaguje na tlak veřejnosti na ochranu životního prostředí vyvíjený na politickou reprezentaci. Státy Severní a Západní Evropy postupně vytvářejí a aktualizují své národní strategie bioekonomiky, zatímco ve státech Střední a Východní Evropy je tento proces na začátku. Proto země V4 vytvořily iniciativu BIOEAST, ke které se postupně přidalo dalších 7 zemí Střední a Východní Evropy. Cílem iniciativy BIOEAST je podpořit přípravu národních strategií v zemích Střední a Východní Evropy, usnadnit využití příležitostí bioekonomiky a umožnit intenzivnější zapojení těchto zemí do mezinárodní spolupráce.
Kategorie Aktuality, Blog.