Newsletter AVO 1/2022

Rok 2021 byl velkou výzvou jak z hlediska prosazování aplikovaného výzkumu (s ohledem na celostátní volby), tak také z hlediska řešení pěti projektů. Tento krátký zpravodaj přináší rychlé ohlédnutí za rokem 2021, o vybraných tématech pak budeme psát ve zprAVOdaji.

AVO_Newsletter_01-2022_FINAL

Kategorie Aktuality, Blog.