NEWSLETTER INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i. 3. čtvrtletí 2021

Nový člen AVO Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem.

Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce.
Výsledky těchto činností se ILAB snaží veřejně šířit formou publikací, výuky a transferu znalostí. Vzhledem k tomu, že je zatím jedinou veřejnou výzkumnou institucí sídlící na území Karlovarského kraje, je jeho cílem i budovat, provozovat a rozvíjet výzkumnou infrastrukturu.

V zájmu institutu je spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti výzkumu
a vývoje v lázeňství a balneologii.

ILAB se zaměřuje na zkoumání nových možností regionálního rozvoje s využitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následné koordinace možností rozvoje území

pravidelný newsletter naleznete ZDE

Kategorie Aktuality, Blog.