Nová data o daňové podpoře výzkumu a vývoje v ČR

Český statistický úřad vydal 10. dubna 2019 očekávanou publikaci o financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích v ČR prostřednictvím nepřímé (daňové) veřejné podpory za rok 2017.

 

Publikace obsahuje v časových řadách údaje o využívání daňové podpory VaV v ČR a ostatních zemích OECD. K dispozici jsou tyto údaje za ČR pak v celé řadě třídění podle sledovaných charakteristik soukromých podniků (jejich velikosti, vlastnictví, odvětví či sídla). Publikované údaje o daňové podpoře VaV navazují na data o VaV  zveřejněná na začátku tohoto roku v dalších dvou publikacích ČSÚ: Ukazatele výzkumu a vývoje v České republice za rok 2017, Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice za rok 2017.

V roce 2017 využilo daňový odpočet výdajů na VaV 1 135 soukromých podniků, což bylo o 113 subjektů (cca o 9 %) méně ve srovnání s rokem 2016. Nicméně v meziročním srovnání se zvýšil objem odečtených výdajů na VaV z kladného daňového základu daňovými poplatníky a tím i částka skutečně získané nepřímé podpory VaV (jako snížená daň z příjmů díky uplatněným odpočtům výdajů na VaV).  Odečtené výdaje na VaV dosáhly 13,2 mld. Kč (z toho téměř 9 mld. Kč uplatnily podniky pod zahraniční kontrolou) a nepřímá podpora 2,5 mld. Kč (z toho cca 1,7 mld. Kč získaly podniky pod zahraniční kontrolou), což byly v podstatě částky téměř srovnatelné s dosud nejvyšším uplatněným odpočtem a výší nepřímé podpory z roku 2015. V roce 2017 byl také zaznamenán dosud nejvyšší průměrný odpočet připadající na jeden podnik (11,7 mil. Kč).

Zatímco mezi podniky pod zahraniční kontrolou, jež uplatnily daňový odpočet výdajů na VaV, ušetřila na dani v roce 2017 téměř polovina částku přesahující jeden milión korun, mezi soukromými domácími podniky dosáhla srovnatelné úspory jen čtvrtina z nich. Na nepřímou veřejnou podporu přesahující 10 mil. Kč dosáhlo 7 % soukromých zahraničních podniků a jen 1 % soukromých domácích podniků.

Z odvětvového hlediska byla nepřímá podpora VaV jako již téměř tradičně nejvíce využita v automobilovém průmyslu, dále v IT a strojírenství. V automobilovém průmyslu šlo v roce 2017 o dosud nejvyšší částku nepřímé podpory dosaženou v rámci zpracovatelského průmyslu, a to ve výši 710 mil. Kč. Na jejím využití se zde podílely hlavně velké podniky, zejména pod zahraniční kontrolou. Na jeden podnik připadlo v průměru 19,2 mil. Kč. Odečteno bylo v tomto odvětví 3,7 mld. Kč výdajů na VaV. Naopak ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů či zařízení, resp. elektronickém průmyslu, nepřímou podporu využily zejména malé a střední podniky.

Podrobné analýzy a tabulky naleznete v elektronické verzi publikace Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2017.

autor článku: Karel Mráček

 

Kategorie Aktuality, Blog.