Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Asociace je Valné shromáždění. Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo. Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda. Revizi hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých Valným shromážděním provádí tříčlenná kontrolní komise. Administrativní agendu Asociace zajišťuje její tajemník.
Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, příjmy za služby poskytované Asociací a případné dary.

 

prezident Ing. Libor Kraus kraus@nullavo.cz
viceprezident RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. nedelnik@nullvupt.cz
výkonný předseda Ing. Václav Neumajer neumajer@nullavo.cz
členka předsednictva Ing. Jar. Domkářová, Ph.D.,MBA, LLM domkarova@nullvubhb.cz
člen předsednictva Mgr. Ivo Hain hain@nullsvum.cz
člen předsednictva Ing. Jiří Krumpholz jiri.krumpholz@nulltrz.cz
člen předsednictva Ing. Radek Holešinský holesinsky@nullvustah.cz
člen předsednictva Ing. Josef Kašpar kaspar@nullvzlu.cz
člen předsednictva Ing. Karel Kouřil, Ph.D. kouril@nullfinaltools.cz
člen předsednictva Ing. Daniel Jiřička daniel.jiricka@nullujv.cz
člen předsednictva Ing. Václav Liška, CSc. liska@nullvzlu.cz
člen předsednictva Ing. Karel Mráček, CSc. mracek@avo.cz
člen předsednictva Ing. Milan Petrák mpetrak@nulloutlook.com
člen předsednictva Ing. Petr Václavík, Ph.D. petr.vaclavik@nullvuts.cz
předsedkyně kontrolní komise RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. polisenska.ivana@nullvukrom.cz
člen kontrolní komise Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. jaroslav.pindor@nullmmvyzkum.cz
člen kontrolní komise Ing. Petr Rezek rezek@nullgeotechnika.cz
čestný předseda Ing. Miroslav Ecler, CSc. ecler@nullavo.cz
tajemnice, PR & marketing Dagmar Doleželová, MBA dolezelova@nullavo.cz