Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Asociace je Valné shromáždění. Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo. Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda. Revizi hospodaření a kontrolu plnění usnesení přijatých Valným shromážděním provádí tříčlenná kontrolní komise. Administrativní agendu Asociace zajišťuje její tajemník.
Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, příjmy za služby poskytované Asociací a případné dary.

 

prezident Ing. Libor Kraus kraus@nullavo.cz
viceprezident RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. nedelnik@nullvupt.cz
člen předsednictva Ing. Jar. Domkářová, Ph.D.,MBA, LLM domkarova@nullvubhb.cz
člen předsednictva Mgr. Ivo Hain hain@nullsvum.cz
člen předsednictva Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. krejza@nullvush.cz
člen předsednictva Ing. Josef Kašpar kaspar@nullvzlu.cz
člen předsednictva Ing. Karel Kouřil, Ph.D. karel.kouril@nullvkvtools.cz
člen předsednictva Ing. Jakub Švrček, Ph.D. jakub.svrcek@nullmmvyzkum.cz
člen předsednictva Ing. Karel Mráček, CSc. mracek@nullavo.cz
člen předsednictva Ing. Václav Neumajer neumajer@nullavo.cz
člen předsednictva Doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. opravil@nullfch.vut.cz
člen předsednictva Ing. Milan Patrík, MBA milan.patrik@nullcvrez.cz
člen předsednictva Ing. Milan Petrák mpetrak@nulloutlook.com
člen předsednictva Dr. Ing. Pavel Polach, FENg. polach@nullvzuplzen.cz
člen předsednictva Ing. Petr Václavík, Ph.D. petr.vaclavik@nullvuts.cz
Kontrolní komise:
předseda kontrolní komise Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@nullagritec.cz
člen kontrolní komise Ing. Michal Vyroubal m.vyroubal@nullsigma.cz
člen kontrolní komise Ing. Petr Rezek rezek@nullgeotechnika.cz
tajemnice, PR & marketing Dagmar Doleželová, MBA dolezelova@nullavo.cz