Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2022

Snižování prostředků na aplikovaný výzkum, inflace, bezpečnost a soběstačnost ČR a EU – to byla hlavní témata panelové diskuse s představiteli vlády a poskytovatelů veřejné podpory na aplikovaný výzkum pořádané Asociací výzkumných organizací

21. dubna 2022 se v Praze na Novotného Lávce do diskuse zapojila ministryně pro vědu a výzkum Mgr. Helena Langšádlová, náměstek ministra zemědělství Ing. Petr Jílek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, PhD., předseda TAČR prof. Petr Konvalinka, kteří diskutovali společně se zástupci výzkumných organizací paní Ing. Ilonou Müllerovou, místopředsedkyni AV ČR, panem Ing. Liborem Krausem, presidentem AVO a moderátorem akce dr. Janem Nedělníkem, vicepresidentem AVO.

21.d ubna 2022 se v Praze na Novotného Lávce do diskuse zapojila ministryně pro vědu a výzkum Mgr. Helena Langšádlová, náměstek ministra zemědělství Ing. Petr Jílek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, PhD., předseda TAČR prof. Petr Konvalinka, kteří diskutovali společně se zástupci výzkumných organizací paní Ing. Ilonou Müllerovou, místopředsedkyni AV ČR, panem Ing. Liborem Krausem, presidentem AVO a moderátorem akce dr. Janem Nedělníkem, vicepresidentem AVO.

Všichni účastníci ve svých vystoupeních zdůraznili význam výzkumu a inovací a potřebu rychlých aplikací pro řešení bezpečnostních výzev v Evropě, nutnost vnímat pojem bezpečnosti v širších souvislostech a nezbytnost zajistit dodávky surovin, energie a potravin v době, kdy je Evropa ohrožena válečným konfliktem na Ukrajině. Paní ministryně Langšádlová ve svém vystoupení akcentovala své priority pro zachování výše prostředků na aplikovaný výzkum, nicméně rovněž uvedla složitou situaci z hlediska tvorby rozpočtu právě s ohledem na bezpečnostní priority ČR a nutnost transformace energeticky náročných provozů. Zdůraznila potřebu mezinárodní spolupráce českého výzkumu a vývoje i s ohledem na české předsednictví Evropské unii.

Petr Očko poděkoval AVO za aktivní účast v tvorbě RIS3 strategie a hostům krátce představil připravované dotační možnosti v programech TREND a Country 4 Future. Rovněž Petr Konvalinka informoval o připravovaných výzvách pro letošní rok; s ohledem na zpoždění ve vypisování operačních programů mohou být pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace velmi důležité.

Petr Jílek vyzdvihl význam zemědělského aplikovaného výzkumu, který pomáhá zemědělským podnikatelům v transformaci k efektivnějšímu a udržitelnějšímu hospodaření.

Paní místopředsedkyně AV ČR  Müllerová prezentovala aktivity AV ČR v oblasti transferu technologií, což je jednou z priorit akademie. Prezident AVO Kraus jednání  shrnul: „Jsem rád, že jsme se všichni shodli na nutnosti prosazování zájmů aplikovaného výzkumu, že AVO může počítat se spoluprací jak se zástupci veřejné správy, tak AV ČR“.

 

Kategorie Aktuality, Blog.