Pardubická Explosia slaví sto let existence!

Vznik Československa v roce 1918 přinesl obrovskou změnu v životech většiny obyvatel. V novém uspořádání Evropy budovaly nové nástupnické státy také samostatné ekonomiky, a právě tehdy se objevily i první myšlenky vybudovat továrnu na výbušniny, která by uspokojila obranyschopnost mladého státu. Po mnoha jednáních se 23. března 1920 konala ustavující valná hromada Československé akciové továrny na látky výbušné Praha, od roku 1934 nazvané Explosia. Na stavbě se začalo pracovat v roce 1921 a jako první se podařilo postavit továrnu na černý prach. Významnou součástí společnosti Explosia se stal také Výzkumný ústav průmyslové chemie, který byl zřízen rozhodnutím ministerstva chemického průmyslu k 1. lednu 1954 a v loňském roce tak oslavil 65. výročí existence.

Nejznámějším produktem pardubické továrny se stala plastická trhavina Semtex. Vznáší se kolem ní tolik legend, že kdyby byla živoucí osobou, nejspíš by se hodně divila. Jen málokterý světový produkt dokáže vyvolávat takové emoce, jako právě Semtex.

Sto let po založení továrny se v Pardubicích bezdýmnému i černému prachu daří, stejně jako se daří trhavinám všeho možného druhu. Explosia je v současné době mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. V nabídce se dají najít sypké trhaviny, trhaviny typu DAP a emulzní trhaviny, dále také jednosložkové (nitrocelulózové) a dvousložkové (nitroglycerinové) prachy s různým obsahem nitroglycerinu. Společnost nabízí pod značkou Lovex také prachy určené pro reloading, které jsou oblíbené u sportovních střelců.

Kategorie Aktuality, Blog.