Platforma AVO+

Projekt Platforma AVO+ CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018865, má za cíl podporovat aplikovaný výzkum, jako nástroj zavádění pokročilých technologií průmyslovou modernizací.  Koordinátorem projektu je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt je realizován s finanční podporou Programu OP PIK – Spolupráce -technologické platformy.

Webové stránky projektu, vč. Newsletteru jsou k dispozici ZDE.

Kategorie Projekty.