Internacionalizace platformy AVO

Hlavní cílem projektu Platforma Asociace výzkumných organizací (AVO) je podpora aplikovaného výzkumu a společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjekty a výzkumných organizací.

Koordinátorem projektu je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt je realizován s finanční podporou Programu OP PIK – Spolupráce Platformy.

Více informací se dozvíte na stránkách projektu

Dokumenty:

Kategorie Projekty.