Podpora spolupráce mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou

 

 

Mapa nabídky výzkumných organizací a metodika řízení a hodnocení přínosů spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikatelským sektorem jsou dva hlavní výstupy projektu ÉTA, který společně řeší AVO o.p.s. a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace (VUPI), z.ú.

Koordinátorem projektu Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou
(
TL02000356) je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt byl zahájen 1. 1. 2019 a bude ukončen v červenci roku 2021.

 

 

 

 

Kategorie Projekty.