Pomoc Ukrajině – požadavky na výzkumné pracovníky

Rádi  výzkumným pracovnicím a pracovníkům přicházejícím z Ukrajiny poskytli koordinovaný přehled pracovních příležitostí.

Společným cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR je připravit jednoduchý přehled nabídek studijních možností pro doktorandy, juniorních výzkumných pozic, pomocných pozic ve výzkumných organizacích i seniorních vědeckých pozic. Tento přehled a další relevantní informace pro přicházející pracovníky a pracovnice v oblasti vědy a výzkumu budeme koncentrovat na webové stránce www.researchin.cz. Webová stránka bude napojena na portál Ministerstva vnitra, který slouží přicházejícím ukrajinským občanům jako centrální rozcestník. Zároveň budeme usilovat o propojení s celoevropskou platformou Science for Ukraine (www.scienceforukraine.eu).

Vzhledem k tomu, že aktuálně překračují hranice zejména ženy s dětmi, bylo by dobré při vypisování pozic tuto skutečnost zohlednit a nabídnout potřebnou péči pro ně i pro jejich rodiny.

Kategorie Aktuality, Blog.