Pracovní program Horizont Evropa zveřejněn

Evropská komise zveřejnila pracovní program Horizont Evropa 2021 – 2022 na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, v sekci Reference documents.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Část programu týkající se klastru 5 – Klima, energetika a mobilita najdete na tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf

Program Euratom dosud není k dispozici.

zdroj: TC AVČR

Kategorie Aktuality, Blog.