Předsednictvo AVO se sešlo poprvé v roce 2022 prezenčně

V pátek 25. března po delší  odluce, kdy jsme byli  zvyklí vídat se přes webkamery, se předsednictvo sešlo na Novotného lávce. Až na 2 omluvené členy bylo předsednictvo kompletní.

Jednání předsednictva řídil prezident AVO Ing. Kraus. Dr. Nedělník zrekapituloval projekty, kde je AVO zapojeno, ať již jako hlavní příjemce, či spolupříjemce (v rámci OP PIK, TA ČR – ÉTA, EURIPIDES, Interreg Europe). Taktéž spolu s kolegyní Dr. Kubáňkovou představili 2 nové projekty (mezinárodní), kde se podařilo AVO zapojit. Jedná se o projekty v rámci HORIZON EUROPE a ERASMUS+, v obou případech zaměřeny na cirkulární ekonomiku.

Ing. Kraus informoval o aktuálních přípravách a termínech vyhlášení OP TAK, Národního plánu obnovy, programu SIGMA, RIS 3 strategie i nadcházejícím jednání k OP JAK.

Zástupci AVO se aktivně zasazují o to, aby v rozpočtu na rok 2023, který se aktuálně řeší, byly pro aplikovaný výzkum škrty co nejmenší a taktéž pro výzkumné organizace byla inflace valorizována.

Valné shromáždění členů AVO a panelová diskuze Byznys s Inovacemi, je plánována na 21. Dubna. Aktuálně AVO  připravuje  program a témata k diskuzi, ve  které potvrdila účast paní ministryně pro VaV Helena Langšádlová. Pro další aktuality a informace sledujte www.avo.cz

 

Kategorie Aktuality, Blog.