Přehled aktivit Institutu lázeňství a balneologie za 1. čtvrtletí 2022.

Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená
v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou
nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie,
balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických
oborech a související mezioborová spolupráce.
Výsledky těchto činností se ILAB veřejně šíří formou publikací, výuky a transferu
znalostí. Vzhledem k tomu, že je zatím jedinou veřejnou výzkumnou
institucí sídlící na území Karlovarského kraje, je jeho cílem i budovat, provozovat
a rozvíjet výzkumnou infrastrukturu.
V zájmu institutu je spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti,
vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti
výzkumu a vývoje v lázeňství a balneologii.
ILAB se zaměřuje na zkoumání nových možností regionálního rozvoje s využitím
potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následné koordinace možností
rozvoje území.

Odkaz na aktuální vydání newsletteru najdete ZDE.

 

Kategorie Aktuality, Blog.