Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19 – vyhlášeno!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Program vznikl na základě bleskové analýzy potřeb, která proběhla ve dnech 19.-24. března 2020 v rámci širokého online průzkumu, do kterého se zapojily téměř čtyři stovky podnikatelů. První skupinou projektů, které mohou žádat o finanční podporu je rozšíření kapacit, nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou právě respirátory a ventilátory. V této oblasti se program Czech Rise Up doplňuje s dalším již vládou také schváleným programem Tech proti Covid.

Ve druhé a třetí skupině je možné podpořit rychlé zavedení medicínských i nemedicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace. Do této oblasti se mohou hlásit i projekty, které projdou českou obdobou hackathonu Hack the Crisis, který se již osvědčil v řadě zemí a v České republice jej organizuje společně s Ministerstvem průmyslu agentura Czechinvest.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt. Dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je částka v Kč odpovídající 200.000 EUR. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu začíná 2. dubna 2020, žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp@nullmpo.cz.

zdroj: http://www.mpo.cz

Kategorie Aktuality, Blog.