Projekt BOOST4BSO (CE1644) zahájen 1. dubna 2020.

I přes pandemickou situaci související s COVID-19 a omezení setkávání byl projekt BOOST4BSO (CE1644) zahájen 1. dubna 2020. Projekt je financován programem INTERREG CENTRAL EUROPE a je koordinován společností Business Upper Austria.

Hlavním cílem projektu je umožnit podporujícím organizacím jako klíčovým aktérům inovačního prostředí podporovat digitální transformaci. Projekt pomůže malým a středním podnikům střední a východní Evropy, které nedisponují základními znalostmi o potenciálu I4.0 rozvíjet své obchodní strategie. Projekt CE Boost4BSO kombinuje inovativní systémový přístup společného rozvoje kapacit a sdílení znalostí s cílem vyvinout a připravit komplexní balíček podpůrných služeb BSO. Tyto služby bude možné flexibilně přizpůsobit různým úrovním zralosti malých a středních podniků a díky síťování uvést do praxe.

Projekt Boost4BSO podpoří transformaci směrem k inteligentnímu podnikání, digitalizaci, využití moderních technologií pro řešení ekonomických problémů způsobených pandemickou situací. Setkání tváří v tvář bylo nemožné, právě moderní technologie umožnily uspořádat setkání virtuální, kterého se také zúčastnili zástupci společného sekretariátu Interreg CE. Kick-off meeting se jinak velmi podobal podobným zahajovacím setkání, koordinátor představil projekt, výstupy, účastníci diskutovali plánované činnosti prvního semestru a samozřejmě byl čas na přestávky na kávu 😊. Koordinátorka Eva Breuer shrnuje: „Navzdory výzvám online setkání to byl perfektní začátek projektu.“

Kategorie Projekty.