Průmyslové fórum 15. 9. 2021

dovolujeme si vás pozvat na průmyslové fórum https://www.fch.vut.cz/chl/forum, organizované Fakultou chemickou VUT v Brně, kde můžete probrat spolupráci při řešení vašich výzkumných a vývojových potřeb. Prostor k takovéto diskusi bude zejména 15. září odpoledne.

Pokud máte o potenciální spolupráci zájem, prosím o registraci na následujícím odkaze: https://www.vut.cz/vut/akce-prihlasovani/termin/2233.

Pro bližší informace kontaktujte prosím: smilek@nullfch.vut.cz, krouska@nullfch.vut.cz

Kategorie Aktuality, Blog.