Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum

Úvodního slova se ujmou členové předsednictva RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík a ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR Jan Marek. Člen RVVI Jaroslav Machan představí výsledky práce Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. Z odborného pohledu dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu okomentují předsedové Odborných panelů a hodnoticích orgánů poskytovatele. Praktickou stránku hodnocení a aktuální doporučení představí pracovníci Odboru RVVI.

Setkání se uskuteční v termínu:

  1. srpen 2021        České vysoké učení technické v Praze

Kapacita sálu je omezená. Nabízíme možnost účasti online

https://vladacr.webex.com/vladacr/j.php?MTID=m9c50e96b8a585ce7037f81b7e5c4e62c

zdroj: RVVI

Kategorie Aktuality, Blog.