Rozpočet na výzkum ohrožen???

Zůstane Česká republika montovnou Evropy? Pokud nebudeme investovat do výzkumu, vývoje a inovací tak zajisté.

V těchto dnech je finalizován návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na vědu a výzkum. Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace vždy do konce května předkládá vládě svou představu o budoucí výši veřejných prostředků investovaných do výzkumu v naší republice. Je zřejmé, že současná covidová situace příliš nenahrává možnostem zvyšování disponibilních prostředků z národního rozpočtu, přesto bychom rádi za Asociaci výzkumných organizací podpořili snahu RVVI a jednotlivých resortů odpovídajících za výzkum, o minimálně udržení současného rozpočtu. Chceme podpořit nesouhlas RVVI se snahou Ministerstva financí ČR o snižování rozpočtu na výzkum a vývoj, který vyjádřili v rozhovoru uveřejněném na www.vyzkum.cz místopředsedové RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík.

Ačkoli oceňujeme snahu současné vlády, která za dobu svého mandátu zvýšila rozpočet na výzkum, vývoj a inovace, nemůžeme souhlasit s plánovaným snižováním veřejných zdrojů pro výzkum. Je nutné si uvědomit, že bez nových řešení, produktových a procesních inovací se jen velmi těžko budeme dostávat na srovnatelnou úroveň se západní Evropou, která v nastartování ekonomiky po COVID-19 a transformaci k udržitelnému způsobu hospodaření spatřuje velkou příležitost.

Pokud má mít Česká republika šanci do blízkého budoucna být více konkurenceschopná a vypořádat se s následky pandemie, bez rychlých a efektivních výzkumných a inovačních vstupů to nepůjde. Ze spolupráce s partnery z podnikatelské sféry je zřejmé, jak jsou výsledky aplikovaného výzkumu – nové materiály, technologie, odrůdy, postupy – vytvořené pro uplatnění v praxi praxi důležité. Firmy jsou také více než dříve připraveny investovat do aplikovaného výzkumu soukromé peníze. Ze statistik jasně vyplývá, že soukromé zdroje převažují dvojnásobně nad těmi veřejnými. Je ale zřejmé, že veřejné zdroje jsou výraznou motivací pro soukromé investice. A proto by bylo velmi nešťastné, kdyby veřejné prostředky stagnovaly či dokonce klesaly.

Pokud by docházelo ke krácení veřejných prostředků do výzkumu, hrozí, že se nejen celý inovační řetězec zadrhne, což bude mít negativní dopady na celou národní ekonomiku, ale v konečném důsledku může dojít ke ztrátě konkurenceschopnosti řady českých firem, které dnes na trhu soutěží s firmami z vyspělých států, kde podpora výzkumu, vývoje a inovací je základním stavebním kamenem rozvoje ekonomiky.

Libor Kraus                                                                 Jan Nedělník

prezident AVO                                                          viceprezident AVO

Kategorie Aktuality, Blog.