Setkání zástupců AVO s ministryní Langšádlovou

Dne 8. 2. 2022 přijala na úřadu vlády ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Helena Langšádlová spolu se svojí náměstkyní paní  Mgr. Janou Havlíkovou prezidenta a viceprezidenta AVO  Libora Krause a  Jana  Nedělníka.

Po krátkém představení činnosti Asociace výzkumných organizací byly v další části jednání prodiskutovány otázky související s podporou aplikovaného výzkumu v ČR. Pozornost  byla věnována  významu aplikovaného výzkumu pro českou společnost, transferu výsledku do praxe, zmíněny byly možnosti dalších nepřímých  stimulů pro podnikatelskou sféru pro zvýšení neveřejných prostředků do výzkumu. Dalšími tématy byly daňové odpočty na VaV a možnosti úprav hodnocení výzkumných organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem.

Došlo i na otázku týkající se aktuálního rozpočtového provizoria a letošního rozpočtu VaV, paní ministryně ujistila, že nedojde k zásadnímu krácení.

Závěrem pánové Kraus a Nedělník pozvali paní ministryni na Valné shromáždění členů AVO, které se bude konat na jaře tohoto roku a vyjádřili připravenost ke kontinuální diskuzi nad tématy, která zajímají obě strany.

Kategorie Aktuality, Blog.