Smutná zpráva

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí emeritního prezidenta Asociace výzkumných organizací Ing. Miroslava Janečka, CSc., který zemřel dne 24. 12. 2023 ve věku 78 let.

Ing. Janeček zasvětil celý svůj profesní život chemii a aplikovanému výzkumu. Byl u zrodu naší Asociace, byl členem předsednictva a od roku 2001 jejím prezidentem. Pomáhal budovat moderní tvář Asociace jako reprezentanta aplikovaného výzkumu u nás. Stál také při vzniku Technologické agentury ČR a dlouhá léta byl jejím místopředsedou. Pamatujeme  si také  jeho aktivní působení na poli mezinárodních  projektů jako člena Rady Eureka.

S Mirkem odchází představitel generace, která se po revoluci zasloužila o zachování alespoň bazálního rozměru aplikovaného výzkumu v České republice. Odešel kolega a přítel, na kterého bylo vždy spolehnutí. 

Čest jeho památce.

Předsednictvo AVO

Kategorie Aktuality, Blog.