Smutná zpráva

S úctou a smutkem v srdci všem sdělujeme, že dne 13. 3. 2019 ve věku 75 let odešel z tohoto světa náš kolega a dlouholetý spolupracovník Ing. Milan Holl, CSc. Poslední rozloučení proběhne v pátek 29. 3. 2019 v 11:40 hodin v Olšanské Ústřední obřadní síni v Praze.

Kategorie Aktuality.