Soutěž Vizionáři předala ocenění nejlepším inovativním projektům i Osobnosti projektu Vizionáři 2021

Praha, 5. května 2022 – Vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři po zimní covidové osobně převzali svá ocenění. Letos výrazně bodovaly environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie. Výsledky soutěže vyhlásilo na sklonku loňského roku sdružení CzechInno, laureáti se pak osobně sešli za účelem převzetí ocenění včera na slavnostním ceremoniálu, který CzechInno uspořádalo v Caffesion Gallery na Střeleckém ostrově v Praze.

Mezi oceněnými byli i členové AVO, které níže uvádíme a srdečně blahopřejeme

  • ÚJV Řež, a. s. za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti bezpečnosti nízkoemisních energetických zdrojů.
  • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, za Analyzátor staré chuti piva – unikátní metodu pro efektivní kontrolu kvality piva a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast nápojářského průmyslu a restauratérství.
  • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. a ESSENCE LINE, s.r.o.za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti zemědělské výroby a šlechtitelství.
  • Konsorcium Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio) vedené společností SYNPO, akciová společnost a sdružující dále společnosti Biomedica, spol. s r.o., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s.,   I N O T E X spol. s r.o. a Univerzitu Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut a Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze uspělo v soutěži Vizionáři 2021 díky výzkumu, vývoji a nasazení do praxe Komplexu inovací založených na modifikaci vybraných chemických substancí a jejich zakotvení do polymerní matice, který obnáší např. systém funkčního barvení látek FreshDye, vývoj akrylátového kopolymeru AgNOS pro využití v kosmetických aplikacích nebo nový systém ukotvení nanočástic stříbra na polyuretanovém nosiči. Uspěla rovněž díky svému technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

Soutěž Vizionáři, ve svém dosud posledním vyhlášeném ročníku v názvu s koncovkou „2021“, se zaměřuje na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos, či jsou jejich kombinací. Odbornou porotu projektu Vizionáři 2021 tvořili zástupci renomovaných organizací a společností. Při svém rozhodování porota akcentovala šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe v souvislosti s povzbuzením ekonomiky i rozvojem společnosti v době probíhající pandemie nemoci Covid-19.

Více informací o všech oceněných a soutěži naleznete ZDE

Kategorie Aktuality, Blog.