Spatium naturalis per humana vita

Česká informační agentura životního prostředí obnovuje cyklus seminářů s názvem Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se konají pravidelně vždy jednou měsíčně od 13:00 do 14:30 v místnosti 515 (sídlo CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10 – Vršovice; 5. patro).

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@nullcenia.cz, ze které Vám dojde potvrzení o účasti.

Ze seminářů bude pořizován záznam prezentace a přednášejícího (bez záběrů auditoria) a tento záznam bude k dispozici na Youtube kanálu České informační agentury životního prostředí.

Kategorie Aktuality, Blog.