SPOLUPRÁCE V BIOEKONOMICE A KLASTROVÁNÍ PROJEKTŮ

Zástupci Platformy pro bioekonomiku a Bioekonomického HUBu ČR se domluvili na vzájemné spolupráci v bioekonomice a sdílení zkušeností z řešení mezinárodních projektů.

15. ledna 2020 se v sídle člena BIOekonomického HUBu Asociace výzkumných organizací sešli zástupci Platformy pro bioekonomiku doc. Miroslav Hájek, CSc. a koordinátor Bioekonomického HUBu ČR (BIO HUB ČR) společně s řešiteli mezinárodních projektů zaměřených na bioekonomiku:
docentkou Evou Cudlínovou z H2020 Power4BIO, Ing. Pavlou Břuskovou z DANUBIOVALNET (INTERREG DANUBE) a doktorkou Marií Kubáňkovou za H2020 BIOEASTsUP.

Doktor Nedělník informoval o tvorbě pracovních skupin v rámci BIO HUBu, které jednak přejímají strukturu definovanou na úrovni Iniciativy BIOEAST, jednak jsou v rámci BIO HUBu vytvářeny další pracovní skupiny podle potřeb stakeholderů.

Docentka Cudlínová, Ing. Břusková a doktorka Kubáňková informovaly účastníky setkání o průběhu projektů, které na sebe mohou v mnohém navazovat – tvorba regionální a národní strategie, zapojení  stakeholderů všech projektů apod.

Výsledkem jednání je dohoda o memorandu o spolupráci, které bude mezi Platformy pro bioekonomiku a BIO HUBem ČR podepsáno.

 

Kategorie Aktuality, Blog, Projekty.