Stát investoval do zdravotnického výzkumu 4,4 mld. Kč

Za poslední tři roky český stát podpořil výzkum a vývoj sto miliardami. Vysokým školám připadlo 44 % z této částky, pracoviště Akademie věd ČR získala 28 %
a soukromé podniky 10 %. V poměru podílu státní podpory na HDP je Česko na evropském průměru.

V roce 2019 se již šestým rokem v řadě podílel český stát na financování výzkumu a vývoje provedeném na našem území přibližně z jedné třetiny. „V loňském roce dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj 36 miliard korun. Za poslední dva roky vzrostly o více než pět miliard. Jejich podíl na státním rozpočtu v tomto období však klesl z 2,4 % v roce 2017 na loňských 2,3 %,“ komentuje aktuální výsledky Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Vysoké školy získaly v loňském roce ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 15,8 mld. Kč, tedy dvojnásobnou částku než před deseti lety. V případě ústavů Akademie věd ČR došlo v tomto období k nárůstu o 40 % na loňských 10,1 mld. Kč. Financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích ze státního rozpočtu v posledních třech letech roste, stále ovšem nedosahuje úrovně z let 2011 až 2013.

Největší část státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2019 směřovala do všeobecného a neorientovaného výzkumu. Jednalo se o 20,5 mld. Kč, tj. téměř 60 % z celkové podpory. Na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví uvolnil stát minulý rok celkem 4,4 mld. Kč. Na lékařské vědy z této částky připadlo 1,6 mld. Kč, specifický cíl v oblasti výzkumu ochrany
a zlepšování lidského zdraví získal od státu 2,8 mld. Kč. Dalším prioritním cílem byla průmyslová výroba a technologie, která z rozpočtu na výzkum a vývoj získala 3,9 mld. Kč.

„Nejvyšší podíl přímé státní podpory na hrubém domácím produktu mělo vloni v rámci EU Německo, a to jedno procento. Česko je s podílem 0,62 % na průměru Evropské unie a jsme na tom lépe než například Francie nebo Velká Británie,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti. Více než 0,8 % HDP tvořila přímá státní podpora výzkumu a vývoje
i v Dánsku, Finsku a v Rakousku.

Více informací naleznete v publikaci Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2019.

zdroj: ČSÚ

Kategorie Aktuality, Blog.