VIZIONÁŘI 2020

Projekt Vizionáři má devítiletou historii a zaměřuje se na podporu a propagaci neotřelých a inovativních projektů, nástrojů a technologií. I firmy a podnikatelé z ČR umí vytvořit nejmodernější produkty a služby, které se mohou stát světovými.

Přihlášky a nominace výjimečných inovativních počinů v českém podnikání (včetně inovací jako výsledku aplikovaného výzkumu) s vysokým technologickým, ekonomickým a/nebo sociálním přínosem jsou sbírány prostřednictvím www.vizionari.cz. Podrobnosti k tomuto projektu a letošnímu ročníku najdete na této webové stránce.

Nominaci můžete uskutečnit také prostřednictvím AVO (přes ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva) nebo jiného subjektu.

O vítězích rozhodne odborná porota v rámci předem nastavených metodických pravidel, složená z představitelů partnerů projektu, akademických a výzkumných institucí, státní správy a inovačního podnikání.

Mezi vítěze a oceněné v dosavadní historii Vizionářů patří již několik členů AVO. Rozšiřme jejich řady.

Přihlášky do Vizionářů 2020 je možné zaslat až do 15. 11. 2020

Poslední nominace jsou přijímány do 12. 11. 2020

Kategorie Aktuality, Blog.