Vláda jmenovala nové členky a členy RVVI

Vláda dne 14.9.2022 na svém jednání schválila návrh na jmenování 8 nových členek a členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Zasednou zde např. výzkumnice a výzkumníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity či expert z firmy Škoda Auto.

Nové složení RVVI podle ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Heleny Langšádlové propojuje výzkumné zkušenosti ze zahraničí, vyšší zastoupení žen a reprezentaci širšího spektra vědních oborů. „Věřím, že nové složení Rady přinese impuls pro zkvalitnění prostředí pro výzkum a vývoj v České republice s akcentem na transfer znalostí a technologií do praxe a efektivitu financování vědy a výzkumu,“ říká ministryně a předsedkyně RVVI.

V novém složení RVVI zasednou široce respektované osobnosti – historička Adéla Gjuričová, socioložka Dana Hamplová, fyzik Jiří Homola, automobilový inženýr Martin Hrdlička, ekonom Ladislav Krištoufek, informatik a chemik Miloslav Nič, právnička Kateřina Ronovská a chemik Martin Weiter. „Jsem si jistá, že tito experti a expertky budou hájit zájmy celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a těším se na spolupráci s nimi, zároveň děkuji všem končícím členům Rady pro výzkum, vývoj a inovace za práci, kterou v Radě vlády odvedli,” dodává ministryně Langšádlová.

 

Kategorie Aktuality, Blog.