Volby do Evropského parlamentu a podpora aplikovaného výzkumu

Dnes a zítra proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu. Zeptali jsme se za Vás lídrů ODS, ANO, České pirátské strany, ČSSD, TOP a STAN a KDU- ČSL zda pokud budou zvoleni, budou podporovat aplikovaný výzkum a zapojování českých organizací do mezinárodních výzkumných projektů. 

Zajímalo nás,  jestli budou podporovat pokračování  akcí WIDENING (které podporují zapojování nových členských států do programu H2020)  a  programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE/ CENTRAL nebo DANUBE.

Do dnešního rána nám napsali europoslanci Pavel Poc (ČSSD) a Jíří Pospíšil (TOP a STAN).

Pavel Poc kritizoval snížení rozpočtu důležitých programů, zejména H2020. Pavel Poc inicioval 9 evropských pilotních projektů a přípravných akcí a  uvedl, že se bude snažit v těchto aktivitách poračovat, prošlapávat cestu českým vědcům a expertům,  získat  pro vědecko-výzkumné programy a projekty co nejvíce finančních prostředků. Europoslanec Poc ví z vlastní zkušenosti o problémech českých vědců a odborníků se zapojováním do mezinárodních programů, proto se bude snažit co nejvíce jim i nadále prošlapávat cestu a obstát, bude tedy prosazovat pokračování akcí WIDENING, INTERREG EUROPE/CENTRAL a DANUBE, které mají podle jeho slov nesmírnou přidanou hodnotu. Pavel Poc byl jediným z europoslanců, který byl v roce 2014 ochoten pomoci AVO při vyjednávání o změnách Rámce společenství pro podporu VaVaI a interpeloval v této věci na základě podkladů AVO Evropskou komisi.

Jiří Pospíšil uvedl, že podporuje a bude podporovat všechny akce a iniciativy vedoucí k navýšení podílu evropských prostředků v české vědě a výzkumu, stejně jako ke zvýšení synergií mezi hlavním programem podpory vědy a výzkumu EU Horizon2020 a dalšími programy EU, z nichž lze financovat vědecko-výzkumné projekty v členských státech, jako jsou programy COSME a LIFE a strukturální fondy.  Jiří Pospíšil uvedl, že účast nových členských států včetně ČR na programu Horizon2020  výrazně zaostává za účastí starých členských států, pouze 4,4% z této částky míří do nových členských států (jen o 0,4% více nez v období 2007-13), zatímco 60% z této částky končí v pěti členských státech EU. Proto bude Jiří Pospíšil podporovat všechny iniciativy a postupy vedoucí k jeho narovnání.

AVO, zejména s využitím projektu OP PIK – Internacionalizace platformy AVO úspěšně podporuje svoje členy v zapojování do mezinárodních projektů (o úspěšných projektek jsem Vás informovali ve  zprAVOdaji č. 16). V těchto aktivitách budeme samozřejmě pokračovat a intenzivně komunikovat s nově zvolenými europoslanci.

Dagmar Doleželová, MBA  a Marie Kubáňková, PhD.

Kategorie Aktuality, Blog.