Výběrové řízení na ředitele ILAB v.v.i.

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. (ILaB, v. v. i.) vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce.

Předpokládané funkční období:

Od 01. 09. 2022 na dobu neurčitou se zkušební dobou dle Zákoníku práce

Místo výkonu práce:

Území celé ČR s centrem v Karlových Varech

Pracovní náplň:

 • tvorba a naplňování vědeckého poslání instituce a definovaných výzkumných záměrů a cílů;
 • komplexní řízení organizace z hlediska personálního i technického;
 • dohled a kontrola finančního řízení, včetně multizdrojového financování, zodpovědnost za hospodaření s rozpočtem;
 • strategická komunikace s veřejnou správou a dalšími spolupracujícími subjekty.

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu v rozsahu 0,5 – 1,0 úvazku;
 • finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce (50 000 – 70 000 Kč/měsíčně) s možností navýšení;
 • perspektivní práci v dynamické společnosti na ambiciózních projektech;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování a další benefity.

Předpoklady:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • vysokoškolské vzdělání (preferujeme lékařské, přírodovědné, právnické a/nebo ekonomické vzdělání) v magisterském stupni);
 • prokazatelné zkušenosti s vedením organizace, lidských zdrojů a finančního řízení min. 3 roky;
 • výhodou jsou zkušenosti s výzkumnou činností
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem;
 • výborné komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti;
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka;

Výhodou:

 • manažerské zkušenosti v oblasti výzkumu;
 • znalost lázeňství.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis doplněný event. seznamem vlastních prezentací a publikací;
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském, příp. postgraduálním vzdělání;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením;
 • čestné prohlášení o splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • čestné prohlášení o splnění podmínek podle § 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • návrh strategie rozvoje a představa o řízení Institutu v oblasti vědecko-výzkumné, personální a ekonomické (v doporučeném rozsahu max. 5 stran A4);

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení na odkazu: https://www.i-lab.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-ilab-v-v-i/

Lhůta pro doručení přihlášky:

Písemné přihlášky s požadovanými dokumenty musí být doručeny (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky) nejpozději 15. 7. 2022 do 16:00 na adresu:

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

nábř. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary

ID datové schránky: i5hbibq

Obálka musí být zřetelně označena slovy „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – NEOTEVÍRAT“.

Pokud bude přihláška zasílána prostřednictvím datové schránky, tak v předmětu zprávy musí být uvedeno: „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před radou instituce. Místo, čas, forma a podmínky pohovoru budou upřesněny v pozvánce.

Další informace poskytne místopředsedkyně rady instituce RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. (hlouskova@nulli-lab.cz).

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., naleznete na  http://www.i-lab.cz a http://www.spadata.cz

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

Kategorie Aktuality, Blog.