Výzva Rozvojového programu OSN

Rozvojový program OSN (UNDP) tímto vyzývá zájemce k předložení žádostí o finanční podporu z fondu Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals. Termín pro předložení projektů je 31. 10. 2019.

Fond má za cíl podnítit implementaci českého know-how a inovativních řešení v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko). Nabídka finanční podpory ze strany CFCS je určena pro partnery – žadatele ze strany soukromého sektoru, nevládních organizací, univerzit, veřejných institucí či výzkumných pracovišť. Bližší informace o fondu a kritériích výběru či evaluace předkládaných projektů jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontraktační termín: prosinec 2019
Očekávané trvání projektu: 12 měsíců či méně
Rozsah fin. příspěvku: 20.000 až 40.000 USD
Minimální výše vlastního kofinancování je 20 % z celkových nákladů projektu.

Kategorie Aktuality, Blog.