Zahraniční odborníci ve šlechtění rostlin budou přednášet v Brně

Kongresový sál brněnského hotelu Holiday Inn bude v posledním říjnovém týdnu (14. 10. 2019 / 14:05) hostit výroční zasedání projektového evropsko-čínského konsorcia velkého mezinárodního projektu z programu Horizon 2020. Projekt je zaměřen na vývoj nových technik a především genotypů luskovin a pícnin s cílem snížit závislost Evropy a Číny na dovozu rostlinných proteinů. Informoval o tom RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., jednatel společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r. o., která je partnerem projektu v ČR a spoluorganizátorem setkání. Dodal, že projekt pod koordinací INRA France je čtyřletý a kromě vlastních výsledků aplikovatelných v praxi je důležitá jejich diseminace a přenos k uživatelům. Proto na toto setkání budou navazovat dva dny tréninkových kurzů určených potenciálním uživatelům z řad šlechtitelů a výzkumníků. „Přednášet budou kolegové z Velké Británie, Francie, Belgie či Německa a tématy budou genotypování a fenotypování rostlin, management velkých objemů dat získaných ze sekvenování. Bude se hovořit také o genomické selekci, GWAS či metodách GBS,“ uvedl RNDr. Nedělník. Dodal, že vzhledem k velkému zájmu je již kapacita sálu naplněna, a pořadatelé se proto rozhodli pro přímý streamový přenos kompletního programu obou dnů. Zájemci přenos najdou na odkazu http://eucleg-trainings.ikbks.com/ ve dnech 31. 10. a 1. 11. vždy od 9.00 hodin. Program je vystaven na stránkách www.eucleg.eu

Kategorie Aktuality, Blog.