Ženy ve vědě – Vědkyně v soukromém sektoru

dovolujeme si Vás pozvat na Prague Innovation Mixxer, jehož tématem budou Ženy ve věděVědkyně v soukromém sektoru, konaný dne 14. 9. 2022 od 17 hod. v Podnikatelském a inovačním centru HMP  (Škodův Palác, Charvátova 6, 110 00 Praha 1).

Na tuto akci se prosím registrujte zde do 12. 9. 2022.

Nejvyšší zastoupení žen ve výzkumných pozicích je v soukromém neziskovém sektoru, ve kterém je ale zaměstnán mizivý počet výzkumníků v ČR. Naopak nejnižší zastoupení žen na výzkumných pozicích je v podnikatelském sektoru. Položíme si otázky, čím to je, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru a budeme diskutovat například o tom, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí, situace v různých vědních disciplínách i firemní kultura, jaké systémové nástroje v dané oblasti mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha.

Akce Prague Innovation Mixxer se konají pravidelně jednou měsíčně na určité téma, jeho důležitou součástí je možnost potkat se s lidmi, kteří dané téma řeší nebo se jím zabývají z jiného úhlu v soukromé, výzkumné, státní či jiné sféře. Právě zářijový Mixxer bude zaměřen na Vědkyně v soukromém sektoru. Diskutovány budou odlišnosti pracovních podmínek vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru, ale také jaké systémové nástroje mohou jejich podmínky zlepšit a jakým směrem se v těchto ohledech ubírá pražské prostředí.

Kategorie Aktuality, Blog.