Asociace výzkumných univerzit ČR

Rektoři pěti českých veřejných vysokých škol podepsali v červenci 2019 Chartu Asociace výzkumných univerzit ČR. Chtějí tak zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci.

Asociaci tvoří Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Rektoři si od projektu slibují zejména intenzivnější sdílení vědecké infrastruktury a zkušeností z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích činností. Mělo by dojít též k zjednodušení přenosu výsledků výzkumu do praktického života. Kýženým výsledkem spolupráce je dostat se během pár let mezi nejlepší evropské vysoké školy.

Jedním z cílů asociace je rovněž změna systému financování veřejných vysokých škol. A to přesto, že v posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu investic do jejich rozvoje. „Veřejné vysoké školy by měly být financovány na základě hodnocení vysoké kvality vědecké a pedagogické činnosti, který spočívá v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání“, uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Vznik asociace je výsledkem dlouhé debaty, kterou s kolegy vedeme na téma vědní a vysokoškolské politiky,“ řekl Mikuláš Bek, rektor brněnské Masarykovy univerzity a dodal: „Je nám společné jisté znepokojení, jak se nivelizační tendence projevují v oblasti financování vědy a výuky na vysokých školách. Rádi bychom, aby naše společenství přispělo k diskuzi o tom, jak by univerzity v Česku mohly soutěžit s univerzitami, které jsou v nejvyšší lize.“

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, spatřuje přínos v získání respektu v rámci komunikace na úrovni vlády a oceňuje, že uskupení není uzavřené pro další vzdělávací instituce. Karel Melzoch, rektor VŠCHT, oceňuje, že do popředí zájmu společenství se dostává právě výzkum: „Jsme univerzity, které chtějí držet krok se světovou vědou. Vzali jsme iniciativu do svých rukou a chceme, aby se český výzkum stal výjimečným.“

Dohodu ve skutečnosti podepsali jen čtyři vrcholní zástupci vysokých škol. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, tak učinil již s předstihem, vzhledem ke svému programu se nemohl společného aktu zúčastnit.

Autor: Vědavýzkum.cz (JS), Zdroj: Univerzita Karlova
Foto: René Volfík

Kategorie Aktuality, Blog.