ProjektyPlatforma AVO+

Projekt Platforma AVO+ CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018865, má za cíl podporovat aplikovaný výzkum, jako nástroj zavádění pokročilých [...]
Číst zprávu
   

EURIPIDES

EURIPIDES 2017 Předmětem řešení projektu je podpora vzniku nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zapojení [...]
Číst zprávu