Nové progresivní technologie populačních čipů a úspěšný transfer technologií

Novým členem AVO se stala společnost ESSENCE LINE, s.r.o., která úspěšně komercializuje výsledek společného výzkumného projektu realizovaného ve spolupráci se společností Zemědělský výzkum Troubsko, spol. s r.o. a Masarykovou univerzitou Výsledkem projektu bude nový populační čip, který významně usnadní šlechtitelský proces. Rychlá a účinná detekce až mnoha desítek tisíc vzorků v jednom experimentu je nejen ekonomicky, ale zároveň časově velmi výhodná. V současnosti probíhá zpracovávání ekonomicko-environmentální evaluace výše zmíněné technologie, jež velmi usnadní podnikatelské praxi její využívání.

Společnost ESSENCE LINE, s.r.o. se zabývá především vývojem produktů a služeb v oblastech souvisejících s genotypizací, genotoxicitou, DNA diagnostikou a dalšími biochemickými analýzami a je aktivně zapojena do národních i mezinárodních výzkumných projektů.

Hlavním tématem prvního společného setkání bylo započetí intenzivní spolupráce na přípravě nových výzkumných projektů, zapojení do mezinárodních projektů a v neposlední řadě prezentace našeho nového člena v rámci AVO. Příjemný rozhovor mezi zástupci AVO – doktorkou Marií Kubáňkovou a Dagmar Doleželovou, MBA a jednatelem společnosti ESSENCE LINE, s.r.o., Ing. Petrem Novotným se odehrál v laboratoři, kde nám byla představena technologie robotické soustavy Nanoprint ™ Protein Microarrayer LM60.

Kategorie Aktuality, Blog.