Návrh rozpočtu na vědu na rok 2021 má ambici překročit hranici 40 miliard

V pátek 24. července proběhlo ve Strakově akademii mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Hlavním tématem jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022–2023 a dlouhodobým výhledem až do roku 2027.  

V době, kdy došlo v důsledku pandemického stavu k posunu harmonogramu tvorby rozpočtu a kdy byl před několika dny potvrzen státní rozpočet na rok letošní, vláda nyní začíná aktivně dojednávat rozpočet na rok 2021. RVVI schválila pro jednání vlády výchozí Návrh výdajů na vědu a výzkum s výhledy do roku 2023 v celkových objemech výdajů takto:

pro r. 2021 celkem 38,2 mld. Kč,

pro r. 2022 celkem 39,5 mld. Kč,

pro r. 2023 celkem 39,5 mld. Kč.

Tj. stávající návrh rozpočtu na rok 2021 je o 1,96 mld. Kč vyšší než rozpočet roku 2020 a navíc o 743 mil. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na rok 2021, který činil 37,5 mld. Kč. Výdaje navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2022 jsou vyšší o 1,49 mld. Kč než vládou schválený střednědobý výhled na rok 2022, a výše navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2023 je o 47 mil. Kč vyšší než navrhovaná výše výdajů na rok 2022.
Oproti předchozímu návrhu z dubna letošního roku došlo současně k  navýšení celkových výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí v letech 2021–2023 o 11,1 mil. Kč ročně. Tyto prostředky jsou určeny na nové výzkumné potřeby, které vyvstaly s ohledem na koronavirovou krizi. Návrh rozpočtu nyní směřuje do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení.

Rada vlády, v jejímž čele stojí premiér Andrej Babiš, zároveň pověřila svého místopředsedu a vicepremiéra Karla Havlíčka vyjednáváním o dalším mimořádném navýšení rozpočtu řádově až do výše 45 mld. Kč. Tyto prostředky by měly směřovat k financování výzkumných projektů zaměřených na problémy globálního charakteru, zejména v oblasti zdravotnictví, a to návazně na Opatření č. 27 schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+.

„Až 3 miliardy korun z plánovaného dalšího navýšení by měly směřovat na oblast zdravotního výzkumu a zdravotní vědy, nejde přitom jen čistě o oblast spojenou s řešením problematiky COVID-19,“ sdělil vicepremiér a místopředseda RVVI Karel Havlíček.

„Současná představa je, že navýšené finanční prostředky budou z části směřovat na jeden až dva robustní, centralizované a multioborové projekty zaměřené na oblast zdravotnictví a biomedicíny s dobou řešení zpravidla 7 let, a z části na standardní projekty základního i aplikovaného výzkumu menšího rozsahu, jež budou financovány a řešeny v gesci relevantních poskytovatelů,“ doplnil první místopředseda RVVI Petr Dvořák.

„Při formulování těchto projektů zaměřených na výzkum směřující k posílení odolnosti společnosti vůči aktuálním hrozbám, včetně těch, které se týkají lidského zdraví musí být kladen důraz na jejich komplexnost a mezioborové souvislosti,”zakončil místopředseda RVVI Pavel Baran.

Distribuce takto významně posílených finančních zdrojů by měla být kontrolovaná přímo premiérem a RVVI. Z členů Rady vlády bude vytvořena skupina pro přípravu návrhu alokace navýšených prostředků do oblasti komplexní ochrany lidského zdraví. Ze zkušenosti s dopady krize vyvolané koronavirem SARS-CoV-2 je dle zástupců RVVI zřejmé, že pandemická situace přináší řadu komplexních celospolečenských dopadů, a to nejen pro lidské zdraví. Důležitou roli bude ve skupině zastávat prof. Roman Prymula, který je vládním zmocněncem pro danou oblast.

zdroj:RVVI

Kategorie Aktuality, Blog.