Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2024

Nový zákon o VaV, Metodika 17+ v praxi, rozpočet na VaVaI, hodnocení VO a odpočty na VaV – to byla hlavní témata panelové diskuse se zástupci poskytovatelů veřejné podpory na aplikovaný výzkum pořádané Asociací výzkumných organizací (AVO) dne 23. dubna 2024 v Praze v budově CIIRC ČVUT.

Diskuze se účastnil ředitel odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání Mgr. Jan Radoš, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, PhD., předseda TAČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., a Ing. Libor Kraus, prezident AVO. Diskuzi moderoval viceprezident AVO RNDr. Jan Nedělník. Panelové diskuze se zúčastnili i zástupci AV ČR v čele s místopředsedkyní AV ČR RNDr. Ilonou Müllerovou.

Všichni účastníci ve svých vystoupeních zdůraznili význam aplikovaného výzkumu a vývoje pro růst inovací a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Pokud jde o návrh nového zákona o podpoře VaVaI, shodli se diskutující na řadě nedostatků – např. chybějící Reprezentace podnikového výzkumu (již jednou schválená a uvedená i Národní politice VaVaI), nedořešená administrativní zátěž, nevysvětlení nepřijatých připomínek k zákonu, a především chybějící propracovaný věcný záměr zákona.

U Metodiky 17+ je stále nedořešené hodnocení aplikovaného výzkumu. Klíčový důraz je dále v procesu hodnocení pokládán na publikační výsledky. Kvalitu aplikovaného výzkumu však nelze posuzovat pouze na základě těchto výsledků, často aplikovaný výzkum probíhá s podniky v režimu utajení, nejkvalitnější výsledky se tedy do systému hodnocení za stávajících podmínek nedostanou.

V návrhu rozpočtu na VaVaI pro rok 2025 diskutující poukázali na nebezpečí vzniku dlouhodobého deficitu podpory zejména aplikovaného výzkumu. Rozpočet v předchozích letech byl poznamenán výrazně inflačním vývojem a podpora v této oblasti dlouhodobě stagnuje. V rozpočtu na výzkum a vývoj již dnes chybí 15 mld. Kč, kdybychom naplňovali schválenou Národní politiku, tak v roce 2025 již 40 mld. Kč. Navíc se část rozpočtu na aplikovaný výzkum přesunula do institucionální podpory převážně vysokých škol.

Prezident AVO Ing. Kraus tuto diskusi shrnul se slovy: „Jsem rád, že jsme se všichni shodli na nutnosti podpory aplikovaného výzkumu, a že AVO může počítat se spoluprací jak se zástupci veřejné správy, tak AV ČR i nadále“.

 

Kategorie Aktuality, Blog.