Stanovisko předsednictva Asociace výzkumných organizací (AVO) k navrhovanému rozpočtu na výzkum a inovace vlády ČR na roky 2024 – 2026

Výzkum základní, ale především aplikovaný, je  klíčovým faktorem pro růst konkurenceschopnosti ČR, úzce souvisí také s posílením inovačního procesu nezbytného pro rozvoj malých a středních podniků a nutností reagovat na aktuální společenské výzvy včetně změny klimatu  –  s těmito tématy Asociace souhlasila v rámci programového prohlášení vlády ČR.

AVO zásadně nesouhlasí s návrhem redukce veřejných prostředků pro výzkum navrhovaný pro rok 2024 v rámci konsolidačního balíčku ve výši cca 10%.  Podíl výdajů státního rozpočtu na výzkum vůči HDP po roce 2020 klesá, a to z nejvyšší hodnoty 0,67 % v roce 2020 na 0,54 % v roce 2023, což je výrazně méně, než kolik na výzkum vydávají vědecky vyspělé země.

Zástupci AVO se důkladně seznámili s dokumentem „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“, který mj. obsahuje také návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) o cca 10 % pro rok 2024, což by proti aktuálnímu návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace vedlo k celkovém poklesu rozpočtu na VaVaI o více než 12 miliard korun. Takové snížení by znamenalo výrazně negativní zásah do celého českého výzkumného prostoru a vedlo by k nežádoucím synergickým efektům. Předsednictvo AVO proto vyzývá vládu ČR, aby tento krok ještě důkladně zvážila a zabránila erozi českého výzkumu.

Kategorie Aktuality, Blog.