Výzva malým a středním podnikům

Asocice výzkumných organizací je partnerem projektu Boost4BSO Zvyšování kapacit středoevropských (CE) organizací na podporu podnikání (BSO) pro podporu zvyšování podpory I4.0 je projekt financovaný v rámci čtvrté výzvy Programu INTERREG pro střední Evropu na období 2014–2020, jehož cílem je zlepšit budování znalostí a udržitelné propojení přenosu znalostí mezi CE BSO. Hlavním cílem projektu je umožnit CE BSO jako klíčovým aktérům inovačního systému poskytovat efektivní a podpůrné služby pro místní společnosti pokrývající všechny klíčové aspekty transformace na I4.0. To pomůže malým a středním podnikům v CE, které dnes nemají základní znalosti o potenciálu I4.0, vyrovnat se s vlastní transformační poptávkou a rozvíjet obchodní strategie související s I4.0.

Specifickým cílem Boost4BSO je pilotovat balíček inovativních podpůrných služeb s místními malými a středními podniky zahrnující projektové partnery (PP), přidružené partnery (AP) a externí BSO a zavést mechanismus udělování cen BSO, aby uznaly udržitelnou integraci výsledků Boost4BSO do jejich podpory MSP služby. Tohoto cíle bude dosaženo zapojením skupiny vybraných malých a středních podniků, které budou mít prospěch z konkrétní podpory BSO pro vypracování akčního plánu Průmyslu 4.0.

Tato výzva je určena malým a středním podnikům v programové oblasti střední Evropy a jejím cílem je vybrat 30 společností, které budou těžit ze specializovaných podpůrných služeb nabízených BSO, které jsou schopny implementovat balíček kompetencí navržený projektem Boost4BSO organizované jako pilotní akce. Podpora poskytovaná vybraným malým a středním podnikům zahrnuje:

i) a maturity assessment;

ii) navržení strategického / nebo obchodního modelu;

iii) navržení Akčního plánu pro inovaci produktů / služeb

V rámci pilotní akce budou vybrané společnosti podporovány experty BSO na službu 5 člověkodnů poskytovanou v období maximálně 6 měsíců, přičemž začátek je odhadován  na září. Na konci procesu se očekává zpracování  Akčního  plánu Průmyslj 4.0 přizpůsobeného potřebám, očekáváním a fázi vyspělosti společností.

Tato služba je poskytována v rámci de minimis, v případě Vašeho zájmu, prostudujte prosím podkladové materiály 

a neváhejte se ozvat na dolezelova@nullavo.cz, či tlf čísle 608043824

Děkujeme.

Kategorie Aktuality, Blog.